EnglishNorsk Bokmål

Biogy Solutions AS planlegger å bygge biogassanlegg på Mosterøy

Biogassanlegget som planlegges skal produsere 100 GWh flytende biogass (LBG), 13 678 tonn flytende bio-CO2 og 155 000 tonn med biogjødsel og kan allerede være i drift medio 2025.

Naboer og lokale interesserte er velkommen til å delta.

Tidspunkt: Onsdag, 3. januar 2024 kl. 19.00

Sted: Tommys Kjøkken. Åmøyveien 69, 4158 Bru.

Påmelding her!

OBS: Dette er et åpent møte. Alle som er interessert er hjertelig velkommen. Påmelding er kun ment for å hjelpe oss å holde en vis oversikt over plassbehov i lokalet og er ikke en forutsetning for å delta.

Vel møtt!

www.biogy.no

Biogassanlegget som planlegges skal produsere 100 GWh flytende biogass (LBG), 13 678 tonn flytende bio-CO2 og 155 000 tonn med biogjødsel og kan allerede være i drift medio 2025

Biogy Solutions er et norsk selskap med ambisiøse planer om å bygge flere biogassanlegg i Norge. – Vi har arbeidet med en lokalisering i Stavangerområdet siden august i fjor, og det er derfor veldig gledelig for oss å endelig kunne informere om planene våre, sier Antoine Forcinal, CEO i Biogy Solutions.

Stavanger og Rogaland er naturlige steder for etablering av vårt første produksjonsanlegg i Norge, sier Jan Kåre Pedersen, som er styreleder i Biogy Solutions AS. – Dette med tanke på kompetansen energihovedstaden har å tilby, aktive myndigheter med klare planer og mål innen klimaområdet, og ikke minst gode samarbeidsmulighetene med utgangspunkt i landbruket i Rogaland, forklarer han.

  • Vi har fått god framdrift i konkretisering av planene våre, sier Pedersen. Tomt og lokalisering på Vaula industriområde ble avklart tidligere i høst. Vi har parallelt arbeidet grundig med planlegging og prosjektering av løsninger og etablert en god dialog med lokale bønder, noe som har ført til at vi allerede har sikret intensjonsavtaler om levering av husdyrgjødsel og mottak av biogjødsel.
  • Nå er vi kommet dithen at vi sender ut nabovarsel om tiltaket i dag, og vil i neste omgang invitere til et informasjonsmøte om planene over nyttår. Det er viktig for oss å komme fort i gang med å informere om innhold i prosjektet vårt, sier han.

 

Vi er også i dialog med Enova om muligheter for å søke støtte til prosjektet og vi kommer til å sende inn søknad for å delta i Enovas neste søknadsrunde, forteller Pedersen.

Det er en spennende tid i Biogy nå. Samtidig som vi må lanserer vår satsing i Stavanger arbeider vi med to andre lokasjoner som vi håper å lansere innen kort tid. Det handler om en lokasjon i Bergensområdet og en lengre nord i Vestland, avslutter Pedersen.

Biogy nærmer seg et spennende utviklingsstadium, sier CEO Antone Forcinal. Samtidig som vi nå avslører planene våre i Stavanger, holder vi diskusjoner med kommuner og tomteeiere i spennende lokasjoner i Bergensområdet og nordover i Vestland, og vi ønsker flere interesserte velkommen til samtaler. Vi håper å ha nyheter om dette innen kort tid, avslutter han.

Biogy Solution AS etablert

Biogy Solutions AS er et nystiftet fransk-norsk selskap med hovedkontor på Stord, Norge.

Selskapet er etablert av Jan Kare Pedersen, grunnlegger og tidligere administrerende direktør i Renevo AS og FDE, den største grønn gassprodusenten i Frankrike og Belgia, eier av Cryo Pur som har utviklet det første flytende biogass-, biometan- og bioCO2-anlegget i verden (Storbritannia og Norge)

desember 28, 2023

Invitasjon til informasjonsmøte onsdag 3. januar 2024 kl. 19.00

Biogassanlegget som planlegges skal produsere 100 GWh flytende biogass (LBG), 13 678 tonn flytende bio-CO2 og 155 000 tonn med biogjødsel og kan allerede være i drift medio 2025.

desember 21, 2023

Biogy Solutions AS planlegger å bygge biogassanlegg på Mosterøy i Stavanger

Biogassanlegget som planlegges skal produsere 100 GWh flytende biogass (LBG), 13 678 tonn flytende bio-CO2 og 155 000 tonn med biogjødsel og kan allerede være i drift medio 2025.

september 25, 2023

Biogy Solution AS etablert

Biogy Solutions AS er et nystiftet fransk-norsk selskap med hovedkontor på Stord, Norge…