EnglishNorsk Bokmål

Vi industrialiserer produksjonen av biogass for å bringe et karbonnegativt fotavtrykk til samfunnet.

En revolusjonerende og patentert teknologi

Vi er en ledende teknologibasert integrert biogassprodusent, som leverer biogass som drivstoff og biogass for industrielle løsninger kombinert med CCSU.
Vi designer, bygger og driver biogassnanlegg basert på den revolusjonerende Cryo Pur-teknologien. Kryogenteknologi gjør oss i stand til å tilby høykvalitets og høyverdi karbonnegative fornybare produkter som LBG, bio-CO2 og biogjødsel som sikrer en bærekraftig sirkulær økonomi.

Biogy Solutions-teknologien åpner nye muligheter for biogassindustrien, slik som:

  • Produksjon av drivstoff til lastebiler (LBG)
  • Produksjon av biogass fra deponigass
  • Injeksjon av biogass i rørnett
  • Produksjon av flytende biokullsyre