EnglishNorsk Bokmål

Vi industrialiserer produksjonen av biometan for å bringe et karbonnegativt fotavtrykk til samfunnet.

En revolusjonerende og patentert teknologi

Vi er en ledende teknologibasert integrert biometanprodusent, som leverer biometan som drivstoff og biometan for industrielle løsninger kombinert med CCSU.
Vi designer, bygger og driver biometananlegg basert på den revolusjonerende Cryo Cryo Pur-teknologien. Kryogenteknologi gjør oss i stand til å tilby høykvalitets og høyverdi karbonnegative fornybare produkter som bio-LNG, bio-CO2 og biogjødsel som sikrer en bærekraftig sirkulær økonomi.

Biogy Solutions-teknologien åpner nye muligheter for biogassindustrien, slik som:

  • Produksjon av drivstoff til lastebiler (bio-GNL)
  • Produksjon av biometan fra deponigass
  • Injeksjon av gass
  • Produksjon av flytende biokullsyre