EnglishNorsk Bokmål

Den ledende leverandøren av karbonnegative biometanløsninger for et bærekraftig samfunn

Misjon/forretningsidé

Vi akselererer energiovergangen ved å tilby karbonnegative biometanløsninger. Vi er en ledende teknologibasert integrert biometanprodusent, som leverer biometan til drivstoff formål og til bruk i industrielle løsninger kombinert med CCSU.

Vår forretningsmodell er basert på fire pilarer:

 • Verdiskaping i en bærekraftig sirkulær økonomi
 • Patenterte teknologier for biometan og CCSU (fangst, lagring og bruk av karbon)
 • Vi produserer karbonnegative fornybare produkter av høy verdi og kvalitet (bio-LNG, bio-CO2 og biogjødsel)
 • Vi designer, bygger og drifter biometananlegg med innovasjon som en kjernedriver

Bedriftens kjerneverdier

 • Mot
 • Bærekraft
 • Entreprenørskap
 • Handlekraft

Strategiske mål mot 2030

Bærekraftsmål (SDG)
Strategien vår er forankret i og jobber spesifikt for å oppnå bærekraftsmål 7, 9, 11, 12, 13 og 17.

 • Vi opererer innenfor to hovedmarkeder:
  1. Bio-LNG som drivstoff, og
  2. Biometan til industribruk kombinert med CCSU (karbonfangst og -bruk)
 • 5 operative biometananlegg i nøkkel lokasjoner i Norge innen 2030
 • 300 GWh biometanproduksjon innen 2030