EnglishNorsk Bokmål

Den ledende leverandøren av karbonnegative biogassløsninger for et bærekraftig samfunn

Misjon/forretningsidé

Vi akselererer energiovergangen ved å tilby karbonnegative biogassløsninger. Vi er en ledende teknologibasert integrert biogassprodusent, som leverer biogass til drivstoff formål og til bruk i industrielle løsninger kombinert med CCSU.

Vår forretningsmodell er basert på fire pilarer:

 • Verdiskaping i en bærekraftig sirkulær økonomi
 • Patenterte teknologier for biogass og CCSU (fangst, lagring og bruk av karbon)
 • Vi produserer karbonnegative fornybare produkter av høy verdi og kvalitet (LBG, bio-CO2 og biogjødsel)
 • Vi designer, bygger og drifter biogassanlegg med innovasjon som en kjernedriver

Bedriftens kjerneverdier

 • Smidighet
 • Entreprenørskap
 • Pålitelighet
 • Bærekraft
 • Positive effekter

Strategiske mål mot 2030

Bærekraftsmål (SDG)
Strategien vår er forankret i og jobber spesifikt for å oppnå bærekraftsmål 7, 9, 11, 12, 13 og 17.

 • Vi opererer innenfor to hovedmarkeder:
  1. LBG som drivstoff, og
  2. Biogass til industribruk kombinert med CCSU (karbonfangst og -bruk)
 • 6 operative biogassanlegg i nøkkel lokasjoner i Norge innen 2030
 • 500 GWh biometanproduksjon innen 2030