EnglishNorsk Bokmål

Enova tildeler Biogy Solutions 49,3 mill. kr til å bygge biogassanlegg på Mosterøy i Stavanger.

02 juli 2024

Styreleder Jan Kåre Pedersen kunne med stor glede i går motta nyheten om at Biogy Solutions får tildelt 49,3 mill. kroner til å bygge biogassanlegg på Mosterøy i Stavanger kommune.

Vi er svært takknemlige for støtten fra Enova til å realisere bygging av biogassanlegget på Mosterøy, sier Pedersen. Støtten fra Enova gir et kvalitetsstempel til vårt prosjekt, og ikke minst er den utløsende for den samlede investeringen som er på totalt 500 mill. kr.

Biogassanlegget på Mosterøy skal produsere ca. 108 GWh flytende biogass, i tillegg til ca. 14.240 tonn flytende bio-CO2 og 144.521 biogjødsel basert på 165.000 tonn med substrat. Vi estimerer at biogassanlegget vil bidra til etablering av 8-10 arbeidsplasser knyttet til produksjonen. I tillegg kommer det aktivitet som vil gi lokale ringvirkninger for både bønder og lokale leverandører både under bygging og i driftsfasen, sier Pedersen.

Vi er kommet langt med prosjekteringen og er godt i gang med utredninger knyttet til innhenting av nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Første milepæl i denne sammenheng er tilbakemelding på vår byggesøknad hos Stavanger kommune som er per nå til behandling, sier Pedersen.

Biogy Solutions har ambisiøse vekstmål og arbeider målrettet med realisering av sin strategi om å bygge seks biogassanlegg i Norge, flere av disse er allerede i utviklingsfase. Vi er derfor svært glade for å kunne lansere vårt første prosjekt i energihovedstaden Stavanger. Dette er en region med mange uutnyttede muligheter innen biogass som vi har stor tro på kommer til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet og i videreutviklingen av biogassbransjen fremover, avslutter han.

Kontaktinformasjon:

Jan Kåre Pedersen

Styreleder

Biogy Solutions AS

+47 47 01 16 00

jkp@biogy.no